Aktualności | Unidevelopment - Deweloper Warszawa

Promocja Kusocińskiego A/15 Przejdź do linku banera

Sprzedaż mieszkań w inwestycjach Unidevelopment SA zgodnie z planami

Unidevelopment realizuje tegoroczne założenia sprzedażowe i w I kw. 2024 roku znalazł nabywców na 89 mieszkań oraz przekazał klientom 42 lokale. W kolejnych kwartałach Spółka planuje zwiększenie sprzedaży, a w całym 2024 roku rozpocznie co najmniej pięć nowych projektów deweloperskich. 

Liczba sprzedanych mieszkań w I kwartale 2024 roku jest zgodna z naszymi założeniami. Biorąc pod uwagę harmonogram realizowanych inwestycji oraz sytuację na rynku, planujemy wzrost sprzedaży w kolejnych kwartałach tego roku. W pierwszym kwartale wprowadziliśmy do oferty lokale w dwóch inwestycjach w Radomiu, a łącznie w 2024 roku planujemy rozpocząć co najmniej pięć nowych projektów deweloperskich (oprócz Radomia także w Warszawie i w Gdańsku) – komentuje Zbigniew Gościcki, Prezes Zarządu Unidevelopment SA

Zarząd spółki planuje w 2024 roku utrzymać wolumen sprzedaży na poziomie zbliżonym do ub. roku, w którym Unidevelopment znalazł nabywców na 423 mieszkań i przekazał klientom 584 lokale. Tylko w IV kwartale ubiegłego roku sprzedano 114 mieszkań i przekazano 143 lokale. W 2023 roku deweloper zainicjował cztery nowe inwestycje.

Działalność deweloperska realizowana przez nasze spółki jest stabilną i perspektywiczną częścią całej Grupy Kapitałowej Unibep. Konsekwentnie realizujemy plany sprzedażowe i jesteśmy organizacją gotową do dalszego rozwoju w nadchodzących latach. Naszymi atutami są m.in.: umiejętność realizacji projektów z partnerami zewnętrznymi, jak i przygotowanie do sprostania kolejnym regulacjom środowiskowym - dodaje Zbigniew Gościcki.  

Dla Unidevelopment jednym z kluczowych elementów strategii długoterminowego rozwoju jest certyfikacja inwestycji mieszkaniowych. Firma realizuje swoje najnowsze projekty, w tym Sadyba Spot, Kusocińskiego oraz Osiedle Idea Aurora zgodnie z wymaganiami systemu BREEAM. Pozwala to spółce m.in. na przygotowanie się do nadchodzących wyzwań związanych z zaostrzonymi kryteriami dotyczącymi raportowania niefinansowego i projektowania nisko emisyjnych obiektów.